Mgr. Stanislav Piętak, Ph.D.

Mgr. Stanislav Piętak, Ph.D.

° emeritní biskup Slezské církve evangelické a. v., nyní druhý pastor v Bystřici n. O.
° zakladatel a v letech 1993-2003 vedoucí katedry křesťanské výchovy Pedagogické fakulty Ostravské univerzity
° dlouholeté zkušenosti v pastorační činnosti a v organizaci církevního školství
° vize: církev s jasným poselstvím evangelia a škola s celostním kvalitním vzděláváním, to znamená s pilným nabýváním užitečných vědomostí, utvářením charakteru podle vzoru Ježíše Krista a prohlubováním vztahu k Pánu Bohu

Příspěvky na konferenci:

Děti potřebují Krista

Jakou hodnotu má dítě v očích dnešního světa a jakou v očích Pána Ježíše? Jakou má naději výchova bez Krista a jakou výchova s Kristem? Vyčerpali jsme už všechny možnosti výchovy dětí podle Písma svatého v dnešní společnosti? Spoléháme na Pána Boha, že to za nás udělá, anebo jsme si vědomi své odpovědnosti? Stačíme na to sami, anebo důvěřujeme radám Písma a moci Ducha svatého?