Anotace

Henryk WiejaWieja

Povoláním je lékař. Je zakladatelem Střediska prevenční medicíny a komplexní péče v Ustroniu. Je také zakladatelem a ředitelem Křesťanské fundace Život a misie. Pořádá přednášky na téma duchovního rozvoje, zdravotního životního stylu, přednášky z oblasti manželství, fungování rodiny a spolu s manželkou vedou poradenství pro lidi v krizových situacích. Je autorem knížek: „Tajemství plného zdraví!“, „Bůh, jehož potřebujeme“, „Moc otcova požehnání.“ Spolu s manželkou Alinou napsal knížku „ Manželství, o jakém sníme“.  Píše pravidelně články do magazínu Naše inspirace.

Přednáška: „Duchovní autorita učitele, rodiče v životě náctiletých“

 Jako duchovní bytosti fungujeme v rámci Božího řádu, v němž úcta k autoritám je podmínkou vstupu do duchovního prostoru. V přednášce bude řeč o Božím řádu a důsledcích lidského chování v něm.

„Fungování mozku náctiletých a co z toho plyne“

Vývoj mozku je ukončen kolem 25. roku života. Mozek náctiletého funguje jinak než mozek dospělého člověka. Obsahem přednášky jsou nejnovější poznatky z oblasti neurofyziologie a ve vztahu k těmto poznatkům, způsoby práce s náctiletými.


BarberoviBarberovi

Bob a Sandy Barberovi jsou Master Trainers u BCM Interational. S nadšením povzbuzují učitele, aby  nabízeli dětem Boží Slovo, které proměňuje životy a aby je efektivvně vyučovali. Během 43 let své služby cestovali do 20 zemí. Protože oba přijali Pána Ježíše jako svého Spasitele a vydali mu své životy ke službě už v mladém věku, vědí Bob a Sandy z vlastní zkušenosti, že děti opravdu mohou poznat, milovat a poslouchat Boha.

Shrnutí přednášky „Sdílení evangelia na křesťanských a světských školách“ (motivace k aktivnímu vydávání svědectví o Ježíši Kristu ve škole)

Pokud budeme čekat na všechny děti z České republiky – až přijdou do kostela, aby poznaly Boha – nikdy se to nestane. Školy jsou ovšem místem, na kterém se téměř každý člověk v České republice v určité části svého života ocitne. Bůh má pro křesťanské učitele práci, kterou je třeba v jejich školách udělat! V této přednášce budeme uvažovat o tom, jak můžete smysluplně, výmluvně představit Ježíše, aby děti ve vaší škole měly příležitost o Něm slyšet.