Workshopy

Modlitební chvíle v křesťanské školeMgr. Lenka MacháčkováMgr. Evženie Čermáková

Mgr. Evženie Čermáková, Mgr. Lenka Macháčková z křesťanské školy Noe Pardubice

Pojďte se podělit o vaše zkušenosti s tím, jak praktikujete modlitební chvíle u vás ve škole. Co se vám osvědčilo, jaká vidíte úskalí. Zamyslíme se i nad otázkou, jak zachovat svobodu dětem z nevěřících rodin a přitom jasně ukázat na Krista.  Workshop je určen učitelům křesťanských MŠ a ZŠ.


Využití Etických dílen ve vlastní výuce učiteleIng. Eliška Krmelová

Ing. Eliška Krmelová Tim 2,2 o.s., autorka Etických dílen

Na tomto workshopu se mohou učitelé seznámit s možnostmi zaškolení v programu Etické dílny a využití zpracovaných témat ve své vlastní práci – ať v rámci výuky na I. stupni, tak ve výchovných a společensko-vědních předmětech na II. stupni ZŠ.  Workshop je určen pro učitele I. stupně a II. stupně ZŠ.


Může se opakovat něco podobného, jako byl holocaust?

Jana Hlávková, lektorka ICEJJana Hlávková

1. Jak, co a proč vyučovat o holocaustu.

Česká pobočka Mezinárodního křesťanského velvyslanectví Jeruzalém – ICEJ ČR – ve spolupráci s  Židovským muzeem v Praze, Terezínskou iniciativou a památníkem Yad Vashem Jeruzalém  vyškolila lektory, kteří již 4 roky realizují přednášky na školách pod názvem „Světlo paměti“.

Cílem celého projektu je zvýšit u mladé české populace povědomí o závažnosti rasových předsudků a mechanismech jejich vzniku, působit tak preventivně proti výskytu rizikového chování a extremismu ve společnosti. Na příkladu holocaustu – konkrétní historické události – se studenti interaktivní formou na přednáškách a workshopech dozvědí o tom, jak strašlivé důsledky mělo uplatňování rasistické ideologie v praxi. Jsou vedeni k tomu, aby o tomto nebezpečí samostatně uvažovali  a naučili se citlivosti na projevy předsudků, rasismu, antisemitismu, xenofobie a extremismu, které se vyskytují i v současné době.

2. Představení materiálů Yad Vašem Jeruzalém a jak je použít při vyučování + nabídka přednášky pamětníka holocaustu přímo ve škole. Workshop je určen pro učitele dějepisu, českého jazyka, občanské výchovy, výtvarné výchovy a metodiků prevence na školách na ZŠ II. stupeň, SŠ, gymnázia, učiliště (jakékoliv SŠ).


Co dělají děti, když jsou on-line?Mgr. Vladimír Vácha

Mgr. Vladimír Vácha, lektor ACET a spolupracovník Národního centra bezpečnějšího internetu (Saferinternet)

Nebezpečí, která hrozí dětem na internetu (grooming, sexting, kyberšikana, sociální sítě), netolismus. Náměty pro učitele (a rodiče), jak udělat internet bezpečnějším, jak poznat, že dítě má problém se závislostí či útoky na internetu. Specifika kyberšikany oproti klasické šikaně. Na co si dát pozor na Facebooku.

Workshop je především pro učitele II.stupně, metodiky prevence, ale vlastně pro všechny, kteří přicházejí do styku s kyberprostorem.


Formování charakteru podle zásad Jana Amose KomenskéhoMgr. Milan Svoboda

Mgr. Milan Svoboda, Kazatel sboru Jednoty bratrské v Holešově, učitel na Misijní škole Mikuláše Ludvika Zinzendorfa v Liberci.

Dle Komenského je člověku dáno poznávat věci, vládnout věcem a obracet se k Bohu. Tomu odpovídají tři pedagogické cíle – vědění, mravnost, zbožnost. Otázka zní, jak těchto cílů pedagogicky dosáhnout. Nebo ještě jinak, slovy Komenského: „Kterak učiniti, aby člověk nejen věděl, co je dobré, ale též chtěl dobré a činil dobré, a to, i když se nikdo nedívá?“ Workshop se bude zabývat touto otázkou. Workshop je určen pro učitele obecně (není nic praktičtějšího než dobrá teorie, jinými slovy věříme, že posluchači přijmou praktický užitek).


Fungování mozku náctiletých a co z toho plyne.Dr. Henryk Wieja

Dr. Henryk Wieja

Vývoj mozku je ukončen kolem 25. roku života. Mozek náctiletého funguje jinak, než mozek dospělého člověka. Obsahem přednášky jsou nejnovější poznatky z oblasti neurofyziologie a ve vztahu k těmto poznatkům, způsoby práce s náctiletými.

Worksop je vhodný pro rodiče náctiletých a učitele II. stupně ZŠ a SŠ.


Chraňte si své svědectví ve třídě!

Barberovi

Barberovi

Pán Bůh chce použít křesťanské učitele ve školách! Nicméně nepřítel by rád zničil potenciál, který mají křesťanští učitelé. Jaké jsou jeho triky? Jak můžeme chránit velkou příležitost, kterou nám dal Bůh? Přijďte na seminář pro pár odpovědí! Tento seminář má význam pro každého, kdo učí děti v jakémkoli věku.


Učení na více úrovníchMgr. Boris Váňa

Mgr. Boris Váňa, Ředitel křesťanské Základní školy Sion J. A. Komenského v Hradci Králové

Workshop je určen pro učitele křesťanských i sekulárních škol. Představíme projekt Škola ušitá na míru, ve kterém jsme řešili, jakým způsobem reagovat na skutečnost, že v základních školách vyučujeme budoucí zahradníky, překladatele i profesory. Jak učit na více úrovních, abychom neztráceli přehled o žácích a aby to bylo zvládnutelné i pro učitele.