Anotace

Mgr. Czesław Bassara, Ph.D.Bassara_Czeslaw

Teolog, učitel Božího slova a řečník. V období totality sloužil jako misionář mezi dětmi v Polsku a založil sbor v Tychách. Po pádu železné opony sloužil 15 let jako ředitel Dětské misie ve střední a východní Evropě. V současné době vede celosvětovou službu CEF „Zvěstování slova“. Vyučoval ve více než 60 zemích světa na všech kontinentech, je autorem několika knih.

Přednáška: „Útok na naše děti“

Přednáška Dr. Czesława Bassary, představitele Mezinárodní služby výuky Bible, je reakcí proti „ničení“ našich dětí. Děti jsou předmětem masivního útoku a obecně jsou ohroženy nejvíce. Nejdříve jde o to, aby nepřišly na svět, a když už se narodí, tak jde o to, aby byl narušován jejich rozvoj. Ďáblu záleží na tom, aby děti neměly ve svém okolí kladné vzory. Mocnost temnoty si najala velkou sílu, aby naše děti zabíjela, aby je nepustila k živému a osobnímu kontaktu s Bohem.

Czesław Bassara je autorem knihy Útok na naše děti, ve které rodiče a učitelé najdou nejenom příklady destrukčních vlivů na naše děti v jejich prostředí, ale především biblické rady na téma evangelizace a výchovy dětí.


Kristine Wolberg, PhDr.

Má zápal pro vyučování a duchovní formování studentů. Učí angličtinu na Valor Christian High School v Denveru. Než zde začala působit, vyučovala literaturu a rozvíjející kurzy na vysokých školách (Colorado Christian University, Houghton College, Western Kentucky University a University of Notre Dame). Je autorkou různých článků se školskou tematikou a příspěvků na literárních konferencích.

Přednáška: „Biblická integrace a mentoring ve třídě a mimo ni“

Dr. Wolberg nabídne nápady, jak  integrovat biblické principy do učebního plánu. Bude sdílet zkušenosti s vytvářením atmosféry, která podněcuje vřelost a důvěru, a s budováním osobních vztahů se studenty, které jsou otevřené pro službu.