Workshopy

Etická výchova a duchovní rozměr člověkaDrabina_Dusan 

Ing. Dušan Drabina, ředitel Etická výchova, o.p.s., Frýdlant nad Ostravicí. 

Jsou rodiče, pedagogové, kteří chtějí víc než jen to, aby děti uměly číst a počítat. Jsou děti, které jsou otevřené. Čím budou naplněny (nasyceny)? Jaké hodnoty jim přinese škola? Může v tom etická výchova nějak figurovat? Můžeme to i my nějak ovlivnit?

Workshop je určen pro všechny, kteří si kladou výše položené otázky.


Odkaz Jana HusaKrmelova_Eliska

Ing. Eliška Krmelová Tim 2,2 o.s., autorka Etických dílen a programů o Bibli.

V letošním roce si připomeneme 600. výročí upálení Jan Husa. Je to příležitost pro křesťany přinést věrnější obraz jeho duchovního odkazu než ten, který běžně zaznívá ve školách. Součástí workshopu bude i představení praktických pomůcek:●Materiál pro lektory a učitele na II. stupni ZŠ „Jan Hus – Pravda vítězí“ od autorky Lenky Selčanové, metodičky Církve československé husitské, ● Materiál pro lektory a učitele na II. stupni ZŠ a SŠ „O Husovi, jak ho neznáte…“ od autorky Elišky Krmelové a Davida Louly, ● Projekt Husovy stopy, další praktické pomůcky a inspirace pro využití výročí J. Husa od Českých studen.


Klub jako Lego – to je AwanaKalensky_Radek

Radek a Dáša Kalenští, Awana ČR, vedoucí odboru práce s dětmi a mládeží v Církvi bratrské.

Program, který pracuje s Božím slovem. Efektivně ho vetkává do srdcí dětí a učí je biblické pravdy aplikovat. Souborem věkově přizpůsobených příruček obsáhne program Awany děti od předškolního věku až do puberty. Největším pokladem jsou malé skupinky, kde děti s těmito příručkami pracují. Kluby Awany pracují pod záštitou konkrétního křesťanského sboru, protože jsou vedeny do společenství Božího lidu. Awana je smysluplně využitá volnočasová aktivita jednoho odpoledne v týdnu.


Osobní duchovní utváření pro službu studentům

Kristine Wolberg, učitelka angličtiny na Christian High School  Denver, Colorado, USA. Než zde začala působit, vyučovala literaturu a rozvíjející kurzy na vysokých školách (Colorado Christian University, Houghton College, Western Kentucky University a University of Notre Dame). Je autorkou různých článků se školskou tematikou a příspěvků na literárních konferencích.

Nemůžeme dát, co sami nemáme. Tato věta je základem příspěvku, v němž Dr. Wolberg bude sdílet praktické rady pro posílení duchovního zdraví učitelů, aby měli znalosti a zralost potřebné k vedení našich žáků a studentů vpřed na jejich cestě k Bohu.


Koncepce evangelizace dětí podle Kristíny RoyovéBassara_Czeslaw

Mgr. Czesław Bassara, Ph.D., teolog, učitel Božího slova a řečník. V období totality sloužil jako misionář mezi dětmi v Polsku a založil sbor v Tychách. Po pádu železné opony sloužil 15 let jako ředitel Dětské misie ve střední a východní Evropě. V současné době vede celosvětovou službu CEF „Zvěstování slova“. Vyučoval ve více než 60 zemích světa na všech kontinentech, je autorem několika knih.

Kristína Royová (1860-1936) je jedna z nejčtenějších slovenských autorek poezie, evangelická diakonka, aktivistka abstinenčního hnutí. Ve svých četných dílech představovala biblickou pravdu tak jednoduše a přesvědčivě, že ní zasáhla a stále zasahuje srdce tisíce lidí. Hlavním příkladem evangelizační koncepce Kristíny Royové je její nejpopulárnější kniha Bez Boha na světě. Toto dílo ukazuje duchovní potřeby dětí a rovněž způsob, jakým mohou křesťané na tyto potřeby reagovat.


Vzdělávání je atmosféra

Diana Guetig, učitelka na základní škole Ambleside School of Colorado. Absolvovala bakalářské a magisterské studium v oboru učitelství na George Mason University. Působila šest let jako učitelka mateřské školy a třetí třídy základní školy na škole Fairfax County ve Virginii. Po rodičovské „dovolené“ se vrátila na  Ambleside School v Coloradu, kde vyučovala 4 roky. Nyní slouží v této škole učitelům, rodičům a studentům jako dobrovolník.

Jako vzdělavatelé v součinnosti s Duchem svatým chráníme děti před útoky a uctivě zaséváme semínka, abychom vytvořili atmosféru, v níž cvičíme mysl a vyživujeme srdce. Projděme základními principy, které jsou nezbytné pro vytvoření životadárné vzdělávací atmosféry.

Komu je workshop určen? Učitelům a správcům (manažerům) škol, kteří hledají cesty, jak povzbudit každé dítě na cestě skrze působení Ježíše Krista.


Google Drive může změnit tvůj životLobel_Jonathan

Jonathan Lobel, M.Sc, učitel a koordinátor rozvoje v Gymnáziu BESKYDY MOUNTAIN ACADEMY, Frýdlant nad Ostravicí

Google Drive není zdaleka tak mocný jako Ježíš, ale může změnit tvůj život a udělat revoluci ve tvém vyučování. Součástí tohoto interaktivního workshopu jsou praktické zkušenosti, nápady a příklady. Jestliže vlastníte laptop, přineste jej s sebou.

Komu je workshop určen? Komukoliv, kdo má něco společného s počítači a s učením.


Zkuste pochopit svět dětí s autismem…neboli inkluze v MŠ a ZŠ z pohledu pedagogických asistentekDobesova_JanaKlodova_Lydie

Jana Dobešová, středoškolské vzdělání v oboru pedagogika pro asistenty. V současnosti se vzdělává na olomoucké univerzitě v oboru SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA A UČITELSTVÍ PRO 1. stupeň.

„Perlička“ : práce s těmito dětmi je zároveň i součástí smyslu mého života.

Profesní zkušenosti: 7 let praxe v oboru pedagogický asistent dětí s tělesnými i duševními vývojovými vadami.

Lýdie Klodová, středoškolské vzdělání v oboru pedagogika pro asistenty. V současnosti se vzdělává na ostravské univerzitě v oboru UČITELSTVÍ PRO  MATEŘSKÉ ŠKOLY.

„Perlička“ : šťastně vdaná 26 let, 3 dospělé děti.

Praktické zkušenosti: 10 let služby s dětmi a mládeži v církvi.

Profesní zkušenosti: 9 let zkušeností s nemocnými a umírajícími seniory u lůžka , 3 roky péče o ženy v azylovém domě, poslední roky práce asistenta s autistickými dětmi v MŠ a ZŠ.

Seminář je určen pro učitele MŠ, ZŠ, pedagogické asistenty, rodiče. Sdílení praktických zkušeností z práce asistentek s autistickými dětmi.

Budeme společně  hledat odpovědi na nelehké otázky přínosu i zátěže inkluze v běžných třídách MŠ, ZŠ. Očekáváme sdílení Vašich pohledů směřujících pro, či proti integraci dětí se speciálními vzdělávacími potřebami do běžných tříd a Vaše zkušenosti z praxe.

Každou zkušenost vítáme!