Anotace

PhDr. Jan HÁBL, Ph.D.Bassara_Czeslaw

Komeniolog Univerzity J.E. Purkyně v Ústí nad Labem, kazatel sboru CB v Ústí nad Labem

I když se nikdo nedívá: Na charakteru záleží (nejen ve výchově)

Člověk nějak jest a nějak být má. Ale jak? „Nůž má být ostrý, provaz pevný, les voňavý, řeka má být čirá“, říká mudrc (Aristoteles). Ale kdo má být člověk? Jedná se o etickou otázku. A nesnadnou otázku. Otázku charakteru, otázku dobra a zla, lidskosti, morálky. Hlas, který říká „měl bych“, provází člověka v každé roli a situaci – ať už jsem rodič, učitel, byznysmen, politik nebo prezident.

Náš učitel národů, J. A. Komenský, kdysi vznesl tuto otázku: „Kterak učiniti, aby člověk nejen věděl, co je dobré, ale též chtěl dobré, a také činil dobré, a to i když se nikdo nedívá?“ Vědět, chtít, činit – poznání, vůle, jednání. Nejen na oko, nejen před lidmi, ale před sebou, i před Bohem – i když se nikdo nedívá, tj. být dobrý ze své podstaty. Je to možné? Je to reálné? Může s tím výchova něco udělat?


Ing. Radek KalenskýBassara_Czeslaw

Awana ČR, vedoucí odboru práce s dětmi a mládeží v Církvi bratrské

Výchova novodobých Josefů aneb Ten, na kterého se nikdo nedíval

Bible je obdivuhodně aktuální knihou, která na příběhu patriarchy Josefa ukazuje pět životních hodnot, které měl Josef pevně zabudované do svého životního postoje a které by měly být vetkány do života našich dětí. Jaké základní duchovní hodnoty to jsou a jak je našim dětem prakticky předávat  v jednotlivých stádiích jejich vývoje?