Workshopy

MPietakMgr. Martin Piętak, Th. D.

Pastor Slezské církve evangelické a. v. v Českém Těšíně. Ve své pedagogické a vědecké činnosti se věnoval zejména problematice křesťanské výchovy (disertace na téma „Místo Bible v katechezi dětí školního věku“). Ženatý, 3 náctileté děti.

Jak používat Bibli ve vyučování

Na příkladech různých biblicko-didaktických přístupů z minulosti i současnosti se společně zamyslíme nad vybranými úskalími práce s Biblí ve výuce. Nepůjde nám přitom o různé kreativní metody, ale spíše o koncepční pohled na biblickou didaktiku. Zastavíme se zejména u otázky, co z Bible učit. Určeno zejména učitelům ZŠ.


Carnes_Robyn_J_1238Robyn Carnes

Cherry Hills Christian School, duchovní a ředitelka rozvoje. Robyn má dvě děti 3 a 5 let. Své vzdělání v oblasti hudby, služby rodině a mládeži uplatňuje v kreativních způsobech „být světlem a přinášet světlo“ jak mladému, tak staršímu publiku.

Evan Dalrymple Dalrymple_Evan_1689

Cherry Hills Christian Middle School, ředitel. Ve vzdělávání působí již 34 let ve státních i soukromých školách, rád učí žáky v 6. – 8. ročníku, věnuje se zpěvu a výuce pedagogů.

 Proměňující vyučování: Spoléhání na Ducha Svatého (workshop)

Na čem stojí naše výuka a jak jsou biblické principy integrovány do každodenní výuky? Duch Svatý, jeden z opomíjených členů Boží trojice, je hybnou silou pro věřící na zemi. Je to On, komu musí věřící naslouchat a rozumět mu. V tomto workshopu se účastníci budou zabývat, KÝM Duch Svatý je, CO dělá a JAK pracuje, abychom byli schopni rozpoznat jeho vedení v našich životech a také to aplikovat. Spoléhání na Ducha Svatého nezmění jen vyučování, ale každou oblast v životě člověka.


Lucie EndlicherováEndlicherova_Lucie

Od dětství snila o práci v rádiu, dostala se k ní oklikou přes studia učitelského oboru (mimo jiné český jazyk). Působí jako moderátorka a redaktorka v Rádiu 7, její záliba v rétorice (především formální stránce mluveného projevu) ji vedla k vystudování logopedie. Boha zná od 15 let, je členkou sboru BJB Brno.

Učitelská rétorika

Osobní studijní zkušenost i zkušenosti mnoha mých přátel mi daly zakusit, že mnoha mluvním profesionálům (učitelé všech typů škol, lektoři, kazatelé, pastoři) se v rámci studia nedostává dostatečné rétorické průpravy, která by jim pomohla při zvládání klasických obtíží spojených s nadměrnou hlasovou námahou. Seminář se pokusí nabídnout praktické tipy pro správnou hlasovou techniku a pomoc s jejich používáním v běžném životě.


PhDr. Jan HÁBL, Ph.D.Habl_Jan

Komeniolog Univerzity J.E. Purkyně v Ústí nad Labem, kazatel sboru CB v Ústí nad Labem.

Je možné naučit (se) dobru? (workshop)

Nejsme první, kdo si klade otázku, co znamená být dobře vychovaným člověkem. Nejsme též první, kdo pociťují krizi výchovy. Víme mnoho, ale nevíme, jak s tím naložit, aby to bylo „dobře“, tj. k užitku (usus) a nikoli ke škodě (abusus). A to nejen pro jednotlivce, ale i pro společnost. Protože blaho jedince není dlouhodobě udržitelné bez blaha celku. Jak na tom vlastně jsme? Jsme jako lidé ze své podstaty dobří nebo zlí? Je možné naučit (se) ctnosti? Dobru?


Ing. Radek KalenskýKalensky_Radek

Awana ČR, vedoucí odboru práce s dětmi a mládeží v Církvi bratrské

Digitální demence

Digitální technika pomáhá našim dětem ve vyučovacím procesu ve školách. Co se však děje v mozku dětí, které se na této technice stanou závislé? Co je to „digitální demence“ a proč o ní mluvíme? Je pojem „digitální demence“ pouhou planou hrozbou nebo vážným ohrožením celé generace dětí?


Mgr. Martin StavjaníkStavjanik_Martin

Lektor Unie kompas, Sbor Bratrské jednoty baptistů Zlín

 

Prevence syndromu vyhoření

  • Shrnutí základních pojmů
  • Důvody / rizikové faktory vedoucí k vyhoření
  • Vyhoření ve školství
  • Duševní hygiena a psychické zdroje
  • Komplexní přístup k člověku
  • Prevence a pomoc

Mgr. Martin StavjaníkStavjanik_Martin

Lektor Unie kompas, Sbor Bratrské jednoty baptistů Zlín

Specifická duchovní služba (lidem traumatizovaným sexuálně atd.)

Když se ve své službě setkáváme s nevěřícími lidmi, buď o nich nevíme nic – a jednáme s nimi jako s lidmi, kteří nemají žádnou osobní historii – anebo o nich víme, že zažili něco těžkého – a jednáme s nimi jako s těžkými balvany… Jak sloužit lidem, kteří zažili nějaké trauma (sexuální, ztráta blízké osoby, rozbitá rodina atd.) a nyní hledají Boha?


Mgr. Ladislav Hanuš, Ph.D.Hanus_Ladislav

KAM, koordinátor Sítě křesťanských učitelů, člen Křesťanského sboru Brno

Programy série Duchovní dědictví aneb Husova dvanáctka

Husovu dvanáctku životních hodnot přibližuje studentům nový interaktivní program „Hus, jak ho neznáte“ pro střední školy. Jak vytěžit maximum z nových učebních materiálů (komiksu, PPT prezentace, rapového videoklipu, a pracovního listu)? V programu je obsaženo evangelium (Jan 3,16), ale i přichystané otázky pro práci jednotlivce i argumentaci ve skupinách. Třída volí „Miss“ životní hodnotu z Husovi dvanáctky a s tou pak třída pracuje.

Workshop představí celou série Duchovní dědictví a bude prostor sdílet zkušenosti z výuky programů „O Bibli bez nudy“, „Tajemství husích stop“ a „Bible a člověk 21. století“.

Workshop je určen pro učitele na základních a středních školách, lektory a zájemce o tuto práci.


Daniel GuńkaGunka Daniel

Učitel společenských věd a dějepisu v Gymnáziu BESKYDY MOUNTAIN ACADEMY, člen sboru Církve bratrské ve Frýdlantě nad Ostravicí.

Prezentovat prezentaci

Prezentace je dnes běžnou věcí. Stává se téměř učitelským minimem připravenosti. Vyžadují ji studenti, ředitelé škol, chválí za ni inspekce. Po technické stránce dnes umí prezentaci udělat téměř každý. Přesto, nemáte někdy pocit, že výsledek často neodpovídá tomu, co jste zamýšleli? Existují nějaká pravidla, jak udělat prezentaci obsahově i vzhledově kvalitní? A co dál? Jak prezentaci používat ve třídě? Jak o ní mluvit, jak s ní pracovat? Dá se prezentace využít i jako aktivní metoda vyučování? Pokud Vás tyto a podobné otázky zajímají, budeme na ně společně v rámci workshopu hledat odpověď.


Justin LoyLoy Justin

V České republice je již přes 15 let. Dnes žije ve Frýdlantu nad Ostravicí se svou ženou Andreou a třemi dětmi. Do Frýdlantu, svého „domovského“ města, kde začínal, se vrátil po pěti letech, během nichž pracoval s mladými lidmi v Brně. Pracuje v Gymnáziu BESKYDY MOUNTAIN ACADEMY, kde může dělat tři věci, které opravdu dělat chce: žít v ČR, učit a říkat lidem o Ježíši.

Ježíš, centrum vztahů ve škole

Když vyučující znají dobře své studenty, mají velkou příležitost svědčit jim o Ježíši. V semináři budeme diskutovat o tom, jak vytvořit Kristocentrické vztahy se studenty ve škole. Budeme se konkrétněji zaměřovat na cesty vedoucí k aplikaci tohoto principu.