Anotace

László Demeter

László Demeter je evropský regionální ředitel ACSI (mezinárodní asociace křesťanských škol) sídlící v Budapešti. Je nadšený možnostmi služby, které dnes křesťanské vzdělávání nabízí a kterými je možné zasáhnout další generaci pro Krista. László vyrůstal v křesťanské rodině v době komunismu v Maďarsku. Jeho rodina zažila na vlastní kůži, co to znamená být křesťanem v komunistickém státě.

László dosáhl inženýrského titulu na technické univerzitě v Budapešti v roce 1988. Zatímco pracoval jako inženýr, byl mu nabídnut zkrácený úvazek učitele na univerzitě. S politickými změnami roku 1989 se mu otevřely dveře, aby mohl učit na střední škole v Budapešti. Znovu se vrátil ke studiím a získal magisterský titul na univerzitě ekonomických věd v roce 1995. V tomtéž roce byl přizván ke službě v nově otevřené kanceláři ACSI v Budapešti, aby pomohl distribuovat služby nově otevíraným křesťanským školám v celé východní Evropě. Poté studoval křesťanské vzdělávání na biblické univerzitě ve Filadelfii, kterou absolvoval s magisterským diplomem v roce 2006. Roku 2015 vstoupil László do doktorského programu v oboru “vůdcovství na křesťanských školách” na mezinárodní univerzitě v Kolumbii. Poté, co několik let sloužil jako výchovný poradce a zástupce ředitele ACSI v Evropě, byl v roce 2011 navržen na post ředitele ACSI v Evropě. 

László vyučoval na spoustu témat týkajících se křesťanského vzdělávání na národních i mezinárodních konferencích pro studenty, učitele a také administrátory.

László a jeho žena Rita mají šest dětí, které Lászlóvi v neomezeném množství poskytují edukativní anekdoty k doplnění jeho vyučování.

Učení pro srdce a mysl

V této přednášce budou představeny některé principy křesťanské pedagogiky, které jsou souhrnně nazvány „učení pro srdce a mysl“. Téma je vhodné jak pro učitele na křesťanských školách, tak i pro učitele na sekulárních školách.

 


doc. PhDr. Jan Hábl, Ph.D.

Doc. PhDr. Jan Hábl, Ph.D. je pedagog, komeniolog a bratrský farář. Po studiích filozo­fie výchovy při „University of Wales“ působil jako učitel angličtiny, věnoval se výzkumu v Komenského institutu v Praze, přednášel na univerzitách v Hradci Králové a v Ústí nad Labem v oborech na rozhraní pedagogiky, antropologie, etiky a historie vzdělá­vání. Je autorem titulů odborných i krásných, např. Labyrint upgrade. Jinotajný román (nejen) pro děti (2015), I když se nikdo nedívá, Lekce z lidskosti v životě a díle Jana Amose Komenského (Návrat 2011), Vzdělání mravné a nemravné: Vztah poznání a ctnosti v Komenského pedagogice (2011) aj

Porada o nápravě věcí lidských dle J. A. Komenského

Co jsou to věci lidské? Proč je třeba je napravovat? Co je s lidmi za problém? A s kým se o tom poradit? Před 350 lety Komenský vznesl ty nejdůležitější lidské otázky, které lidstvo řeší odnepaměti. Jeho největší životní dílo Obecná porada o nápravě věcí lidských zůstalo nedokončeno. Byla to utopie? Nebo je něco z jeho „porady“ přenositelné do současné společnosti, politiky, školy apod.?