Anotace

Boby Jackson

Bobby Jackson je od roku 2011 nadšeným služebníkem v Christ Community Church. Boby zde řídí programy zaměřené na studenty, včetně rozsáhlého terénního programu, v němž je zapojeno 14 veřejných škol, 6 okresů a jedna univerzita. Věří, že služba lidem mimo církev, jako na veřejných školách, by měla být podstatnou součástí života místní církve. V oblasti Chicaga se každý rok terénního programu zúčastní tisíce studentů. Bobby je také autorem a realizátorem projektu proti bolesti, ztrátě a závislosti, zaměřeného na středoškolské studenty.

Bobby si všiml, že mnoho studentů, kterým se věnoval, vyrůstalo v adoptivní nebo pěstounské péči. To ho oslovilo natolik, že v dubnu 2016 se svou ženou Elizabeth adoptovali první dvě děti. Bobby zanedlouho zakončí studium v oblasti sociálních služeb. Tento mladý pastor se sám považuje za muže, který není ničím zvláštní. Doufá jen, že bude moci sdílet své zkušenosti, abychom mohli společně přinést naději mladým lidem, kteří po ní hladovějí.

Proměna v praxi: Jak největší učitel, který kdy žil, praktickým způsobem vyučoval evangelium

Bůh stvořil lidi jako duchovní bytosti ve fyzických tělech. Ježíš během svého života zde na Zemi věděl, jak proměňovat životy svých následovníků. Jeho vyučování bylo celostní – zaměřené na tělo, mysl i ducha. Většina z nás si zvolila vzdělávání, protože jsme vnímali, že existují možnosti, jak dělat věci jinak a jak studentům pomoci dosáhnout úspěchu v určitých dílčích oblastech jejich života. A to není o výkonech, ani o předhánění se ve známkách. Víme, jakou mají děti a mladí lidé hodnotu, kterou jim Bůh vtiskl, a chceme, aby rozpoznali svůj potenciál. Pojďme tedy prozkoumat, co se můžeme naučit z praktického přístupu Ježíše Krista, abychom našim dětem pomohli v jejich vzdělanostním rozvoji, stejně jako při proměně jejich života. Abychom jim nakonec ukázali na naději, kterou máme v Něm.


Mgr. Stanislav Piętak, Ph.D.

Studoval v Praze, Bratislavě a Varšavě. V letech 1993-2003 vedl katedru křesťanské výchovy na PdF OU, dalších deset let na této fakultě přednášel praktickou teologii a dvě funkční období byl členem jejího akademického senátu. Stál u zrodu CZŠaMŠ v Třinci. Pracoval v mezinárodním výboru evangelizačního hnutí AD 2000 and Beyond. Sloužil ve více sborech SCEAV, v letech 2007-2011 jako biskup. S manželkou Annou mají 4 děti, 3 snachy, zetě a 12 vnoučat. Jeho velkou výzvou je vyznání apoštola Pavla (Fp 3,8): „že jsem poznal Ježíše, svého Pána, je mi nade všecko“.

Reformační „Solus Christus“ a výchova mládeže

Kulturní svět si 31.10.2017 připomene pětisté výročí reformace. Jaké biblické pravdy o Bohu a člověku reformace připomněla a jaký vliv mělo toto jejich znovuodhalení na školství? Patří tyto myšlenky minulosti, anebo jsou stále živé?