Workshopy

 

OTEVŘENÁ KOMUNIKACE A KONSTRUKTIVNÍ KRITIKA

Mgr. Ivana Hudeczkoválektorka Etická výchova, o.p.s.

Praktická ukázka Etické výchovy pro pedagogy. Nástin teorie procesu komunikace jako výměny vztahových a věcných signálů, typy agresí v komunikaci, nácvik popisné zpětné vazby v pedagogickém prostředí. Ochutnávka aktivit vhodných pro pedagogy i žáky.

 


PROGRAM PRO MATEŘSKÉ ŠKOLY „JAK SE MÁŠ“

Mgr. Renata Zajíčková – lektorka programů Etické dílny z organizace Hope4kids, z.s.

Na workshopu se můžete seznámit s jedním z nových programů Etických dílen pro mateřské školy. Děti si v něm povídají s lektorem a mluvící maňáskovou loutkou o tom, jak se cítí, a učí se rozlišovat radost, smutek, strach a hněv. Pomocí aktivit, her a písniček se učí na tyto emoce správně reagovat.


JAK UČIT TĚŽKÁ TÉMATA

Mgr. Daniel Guńkaučitel společenských věd a dějepisu v Gymnáziu BESKYDY MOUNTAIN ACADEMY, člen sboru Církve bratrské ve Frýdlantě nad Ostravicí.

Seminář se pokusí otevřít otázku výuky křesťansky a eticky obtížných témat v názorově různorodé třídě. Zaměření semináře bude především na ukázkové téma alternativní medicíny, nicméně bude řeč i o astrologii a dalších podobných oblastech.


 O VZTAHU UČITELE A ŽÁKA (OMEZENÁ KAPACITA WORKSHOPU)

Loy Justin

Justin Loy – v České republice je již přes 15 let. Dnes žije ve Frýdlantu nad Ostravicí se svou ženou Andreoa třemi dětmi. Do Frýdlantu, svého „domovského“ města, kde začínal, se vrátil po pěti letech, během nichž pracoval s mladými lidmi v Brně. Pracuje v Gymnáziu BESKYDY MOUNTAIN ACADEMY, kde může dělat tři věci, které opravdu dělat chce: žít v ČR, učit a říkat lidem o Ježíši. 

Studenti, se kterými se ve škole setkáváme, se ve svém osobním životě někdy potýkají s těžkostmi, někdy i se závažnými problémy. Měli bychom se tím jako učitelé zabývat? A pokud ano – jak postupovat, abychom neudělali více škody než užitku? Na tyto a podobné otázky budeme hledat odpovědi.


SEXUÁLNÍ VÝCHOVA – POMOC PŘI TVORBĚ HODNOTOVÉ ORIENTACE DĚTÍ

MUDr. Maria Fridrichová – pracuje v Centru pro rodinu a sociální péči z. s. v oblasti podpory rodiny a primární prevence. Lektorka programů s manželskou a bioetickou tématikou (program Vyjmenovaná slova o manželství a sexualitě). Je autorkou koncepce prevence rizikového sexuálního chování jako výchovy ke vztahům se zdravou integrací sexuality, autorkou školského programu „Škola osobního života“. Přednáší na vzdělávacích seminářích pro pedagogické pracovníky. Poskytuje kurzy a individuální poradenství v otázkách plánování rodičovství. Žije 32 let v manželství, maminka čtyř mládežníků.

Je-li sexualita (pohlavnost) chápána jako součást osobní identity, pak je podobně sexuální výchova osobnostní výchovou, vedoucí k pochopení hodnoty nejhlubší lásky v životě člověka. Škola může pomoci rodině ve formování hodnot u dětí a dospívajících. Kontrastem je sexuální rizikové chování, ale v příspěvku budou představeny základní argumenty pro budování osobního odpovědného vztahu.


APLIKACE KOMENSKÉHO PORADY DO SOUČASNOSTI

 
 
 
 
 
 
 

 

doc. PhDr. Jan Hábl, Ph.D. – přednáší na Univerzitě J. E. Purkyně Ústí nad Labem a na Univerzitě Hradec Králové
Mgr. Lubomír Honek – manažer projektu Komenský 2020 (KAM)
Jan Rokosz – specialista projektu Komenský 2020 (KAM)

Jan Amos Komenský měl celoživotní sen. Toužil vidět nápravu celého lidstva. Vycházel z toho, že věci lidské nejsou v pořádku, ale nejsou ztraceny, dají se obnovit, napravit. Proto takřka celý život pracoval na knize Obecná porada o nápravě věcí lidských, kde nastínil cesty k nápravě lidstva.
Základním předpokladem pro obnovu bylo začít od jedince a směřovat přes rodiny, školy k celým národům. K nápravě je třeba vědět, chtít a moci (scire, velle, posse) – změna se tedy musí týkat nejen rozumu, ale i vůle, charakteru a vůbec celého člověka. A to nepůjde bez pokání, smíření a návratu k Bohu, neboli obnovení toho, čemu Komenský říkal „nexus hypostaticus“ – bytostné spojení se Stvořitelem. Komenský své dílo nedokončil. Dokončíme ho my dnes? Anebo – jako národ Komenského – započneme alespoň pracovat na naplnění Komenského vize ve 21. století?

Během workshopu se učitelé seznámí s interaktivním webem a získají inspiraci, jak se mohou prakticky zapojit do celého projektu Komenský 2020.
1. sami si udělají interaktivní dílnu pomocí informací z webu
2. budou si moci objednat lektora, který dílnu na škole udělá
3. zapojí se do projektu se svou školou nebo třídou
4. budou se moci stát poradci nebo využijí služby poradce
5. mohou si objednat výstavu Time-line Komenského, knihu citátů nebo přednášku


STALETÉ KOŘENY

David Loula – prezident spolku České studny, z.s.

Pro křesťany je výročí 100 let Československé republiky velkou příležitostí přinést našemu národu evangelium v souvislosti s naší národní identitou. T. G. Masaryk pokládal za hlavní ideu českého státu křesťanskou humanitu a v ní viděl smysl českých dějin i naši budoucnost. Nemyslel tím dnešní bezbřehý humanismus, ale spíše skutečnou lidskost založenou na životě podle příkladu Ježíše Krista. K tomuto výročí chceme nabídnout školám vzdělávací program, který si mohou realizovat sami učitelé, nebo si mohou pozvat lektory.


PÁN JEŽÍŠ JAKO UČITEL

Daniel Mojžiš je 20 let učitelem jazyků na střední odborné škole. Tato práce ho stále těší a uspokojuje. Je i učitelem v Církvi a jedním ze starších bratrů Křesťanského sboru ve Zvolenu. Rád pracuje s mladými lidmi. Je šťastně ženatý, má dvě dospívající děti. Od roku 2000 spolu s manželkou organizuje letní pobyty pro dorost a mládež.

Odkud bere motivaci a jak motivuje nemotivované? Od koho se učí tichosti a pokoře? V čem je povolání učitele podobné práci Mojžíše s lidmi na poušti? Dá se učit a vychovávat s radostí, uspokojením anebo jen se zaťatými zuby? Je možné všímat si nejen talentovaných žáků, ale i takových, kteří jsou na okraji společnosti tak, jak to dělal Pán Ježíš? Je možné mít a projevit lásku i vůči problémovým žákům, všímat si nejen davů žáků, ale i jednotlivců v davu?

Na wokshopu s názvem Pán Ježíš jako učitel rád povypráví o nejlepším Učiteli, od kterého se má stále co učit.


UČENÍ V KŘESŤANSKÉ ŠKOLE V 21. STOLETÍ

László Demeter – je evropský regionální ředitel ACSI (mezinárodní asociace křesťanských škol) sídlící v Budapešti. Je nadšený možnostmi služby, které dnes křesťanské vzdělávání nabízí a kterými je možné zasáhnout další generaci pro Krista. László vyrůstal v křesťanské rodině v době komunismu v Maďarsku. Jeho rodina zažila na vlastní kůži, co to znamená být křesťanem v komunistickém státě.

Žijeme v rapidně a konstantně měnícím se světě. Jak můžeme připravit naše studenty, aby byli úspěšní jak ve svém profesním, tak v duchovním životě? Podíváme se na strategie vyučování, které nejlépe rozvíjí klíčové kompetence studentů a jejich schopnosti dosáhnout úspěchu.